Baza Wiedzy

publikacje

OSSP szpitale prywatne logo OSSP

publikacje różne

cyber zagrożenia okładka
"Raport - Cyberzagrożenia opieki zdrowotnej"
"Dobre praktyki 2023 - wyroby medyczne, kody UDI, reklama
Dobre praktyki cyberbezpieczeńśtwo w szpitalach okładka
"Dobre praktyki - cyberbezpieczeństwo w szpitalach"
OSSP kalendarium 20-lecia okładka
"Kalendarium 20-lecia OSSP 2002 - 2022"
30 lecie UEHP okładka
"30 lat UEHP publikacja jubileuszowa"
Raport szpitale Europa Środkowa i Wschodnia okładka
"Raport o stanie szpitali prywatnych w Europie Środkowej i Wschodniej""
eSzpital - trendy IT w ochronie zdrowia
Dobre praktyki okładka I
Dobre praktyki w szpitalach członkowskich OSSP cz. I
Bezpieczny szpital_dobre praktyki - OSSP szpitale prywatne - okładka
"Bezpieczny Szpital - Dobre praktyki w szpitalach członkowskich OSSP 2021"
OSSP szpitale prywatne okładka wydawnictwa "Świadomi w pandemii"
"Świadomi w pandemii"
OSSP szpitale prywatne - okładka kodesku etyki
Kodeks Etyki OSSP

Zeszyty statystyczne

Stan sektora szpitali prywatnych w Polsce 2011_2014 - opracowanie własne OSSP okładka
"Stan sektora szpitali prywatnych w Polsce 2011-2014"
Stan sektora szpitali prywatnych w Polsce 2017 - opracowanie własne OSSP okładka
"Stan sektora szpitali prywatnych w Polsce 2017"
Stan sektora szpitali prywatnych w Polsce 2018 - opracowanie własne OSSP okładka
"Stan sektora szpitali prywatnych w Polsce 2018"
Stan sektora szpitali prywatnych w Polsce 2019 - opracowanie OSSP szpitale prywatne
"Stan sektora szpitali prywatnych w Polsce 2019"
Stan sektora szpitali prywatnych w Polsce 2022 okładka
"Stan sektora szpitali prywatnych w Polsce 2022"
stan sektora szpitali prywatnych w Polsce 2023 okładka
"Stan sektora szpitali prywatnych w Polsce 2023"

Katalogi OSSP

Doświadczenie

20 lat działalności - ponad 150 szpitali

20 lat działalności na rzecz rozwoju opieki zdrowotnej w Polsce z aktywnym udziałem sektora szpitali prywatnych

Szpitali
+ 0
Podmioty
+ 0

Copyright © 2022 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych. All Rights Reserved.