OSSP

pomagamy ukrainie

OSSP szpitale prywatne logo OSSP

my tak to robimy

  1. Naszą pomoc od samego początku konfliktu zbrojnego niesiemy w najskuteczniejszy możliwy sposób – kierujemy bezpośrednio na Ukrainę do funkcjonujących tam szpitali, wykorzystując wszelkie możliwe formy transportu
  2. Odbiorcą naszej pomocy są osoby najbardziej potrzebujące – ranni żołnierze i cywile, leczeni w miejscowych szpitalach
  3. Koncentrujemy się na zbiórce materiałów i sprzętu medycznego, najbardziej potrzebnego ukraińskim szpitalom, często działającym bezpośrednio w strefie walk (nici chirurgicznych, strzykawek, noszy, staz, zestawów intubacyjnych, kardiomonitorów, sprzętu do znieczulenia i podtrzymywania przy życiu, ale też pampersów, chusteczek do mycia dzieci, mleka w proszku)
  4. Nasze dary gromadzimy w poszczególnych szpitalach należących do OSSP i przekazujemy do transportu za pośrednictwem koordynatora pomocy dla Ukrainy, jakim z ramienia OSSP jest Pani Dominika Steuer, tel. 731 112 312
  5. Zakupy realizuje Medyczna Grupa Zakupowa OSSP, dzięki mamy bardzo dobre ceny i sprawność organizacyjną

ty też możesz pomóc

  1. Niezależnie od wybranej formy pomocy (sprzęt, materiały, pieniądze), jakiej zechcesz udzielić walczącej Ukrainie skontaktuj się z naszym koordynatorem pomocy dla Ukrainy Panią Dominika Steuer, tel. 731 112 312
  2. Wspólnie ustalicie wszelkie szczegóły: co, kiedy, w jaki sposób i dokąd powinno trafić
  3. Jeżeli nie masz pomysłu jak możesz pomóc, ale dysponujesz środkami pieniężnymi z przeznaczeniem na ten cel – możesz dokonać wpłaty na wydzielone konto OSSP do wpłat na rzecz pomocy Ukrainie: 25 1050 1764 1000 0022 6952 0827 – z dopiskiem „Pomoc Ukrainie”

Doświadczenie

20 lat działalności - ponad 150 szpitali

20 lat działalności na rzecz rozwoju opieki zdrowotnej w Polsce z aktywnym udziałem sektora szpitali prywatnych

Szpitali
+ 0
Podmioty
+ 0

Copyright © 2022 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych. All Rights Reserved.