OSSP

Piszą o nas / My w mediach

OSSP szpitale prywatne logo OSSP

Artykuł z 2 lutego 2023 r. w serwisie Rynek Zdrowia, będący odpowiedzią środowiska prywatnych podmiotów medycznych na zarzut Ministra Zdrowia, mówiący, że sektor prywatny nie bierze udziału w kształceniu medyków.

Artykuł z 7 listopada 2022 r. w serwisie Ogólnopolski Przegląd Medyczny na temat jubileuszu 20-lecia OSSP. Wypowiedzi ekspertów, członków Zarządu stowarzyszenia oraz zaproszonych gości.

Artykuł w serwisie Medycyny Praktycznej na temat jubileuszu 20-lecia OSSP. Wypowiedzi Zarządu stowarzyszenia oraz zaproszonych gości.

W przeddzień uroczystości z okazji 20-lecia OSSP w serwisie Menedżer Zdrowia ukazał się wywiad z Prezesem OSSP Andrzejem Sokołowskim, poświęcony naszemu stowarzyszeniu i jego historii.

O powstaniu, historii, najważniejszych wydarzeniach, osiągnięciach i bieżącej pracy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych na rzecz sektora ochrony zdrowia pisze Menedżer Zdrowia.

W artykule także program jubileuszowego spotkania oraz prezentacja najważniejszych gości i tematów konferencji, która odbędzie się 7 października w Gdyni.

26 sierpnia 2022 r. Euractiv – ogólnoeuropejska sieć niezależnych mediów – opublikowała na swoich stronach przygotowany we współpracy z Europejską Unią Szpitali Prywatnych artykuł na temat aktualnej sytuacji szpitalnictwa prywatnego w Europie.

Serdecznie zapraszamy do lektury i pełnego artykułu na stronie Euractiv.

Europejska Unia Szpitali Prywatnych opublikowała wydawnictwo European Private Hospitals „VOICES”. Prezentowane opracowanie stanowi zbiór wywiadów, reportaży i artykułów z okresu 2016 – 2022, jakie ukazały się pod szyldem UEHP.

Wśród licznych tekstów pojawił się także artykuł autorstwa Prezesa OSSP Andrzeja Sokołowskiego na temat miejsca szpitali prywatnych w polskim systemie szpitalnictwa. W tekście znalazły się informacje, dane i odniesienia do branżowych publikacji OSSP.

Doświadczenie

20 lat działalności - ponad 150 szpitali

20 lat działalności na rzecz rozwoju opieki zdrowotnej w Polsce z aktywnym udziałem sektora szpitali prywatnych

Szpitali
+ 0
Podmioty
+ 0

Copyright © 2022 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych. All Rights Reserved.