OSSP

Piszą o nas

OSSP szpitale prywatne logo OSSP

Europejska Unia Szpitali Prywatnych opublikowała wydawnictwo European Private Hospitals „VOICES”. Prezentowane opracowanie stanowi zbiór wywiadów, reportaży i artykułów z okresu 2016 – 2022, jakie ukazały się pod szyldem UEHP.

Wśród licznych tekstów pojawił się także artykuł autorstwa Prezesa OSSP Andrzeja Sokołowskiego na temat miejsca szpitali prywatnych w polskim systemie szpitalnictwa. W tekście znalazły się informacje, dane i odniesienia do branżowych publikacji OSSP.

Doświadczenie

20 lat działalności - ponad 150 szpitali

20 lat działalności na rzecz rozwoju opieki zdrowotnej w Polsce z aktywnym udziałem sektora szpitali prywatnych

+ 0
Szpitali
+ 0
Podmioty

Copyright © 2022 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych. All Rights Reserved.