Stowarzyszenie

OSSP szpitale prywatne - logo UEHP
OSSP szpitale prywatne logo OSSP

Europejska Unia Szpitali Prywatnych

Europejska Unia Szpitali Prywatnych reprezentuje 12 federacji w Europie, pełnoprawnych członków, 17 krajów i ponad 5000 prywatnych klinik.
Polskim przedstawicielem w UEHP jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, a Prezes OSSP Andrzej Sokołowski w latach 2021 – 2023 pełni funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia UEHP.

Do celów statutowych UEHP należą m.in.:

  • promowanie i tworzenie warunków politycznych i ekonomicznych sprzyjających rozwojowi niezależnych inicjatyw w zakresie ochrony zdrowia w Europie
  • wspieranie udziału szpitali prywatnych w krajowych systemach opieki zdrowotnej
  • opracowywanie lepszych rozwiązań w zakresie zarządzania i poprawy jakości w szpitalach prywatnych.

Wytyczne UEHP są zgodne z priorytetami instytucji europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem trzech głównych celów europejskich systemów ochrony zdrowia, określonych we wspólnej deklaracji ministrów zdrowia państw członkowskich UE, transponowanej później przez Radę Europejską:

  • równość dostępu
  • jakość opieki
  • trwałość systemów opieki zdrowotnej

Szpitale prywatne stanowią uzupełnienie dla systemu szpitali publicznych, co pobudza i pomaga utrzymać zdrową konkurencję, której najważniejszą korzyścią jest wyższa jakość opieki oferowanej pacjentom. Szpitale prywatne udowadniają też, że na rynku usług medycznych możliwe jest skuteczne łączenie wysokiej jakości opieki z efektywnością gospodarowania zasobami i optymalizacją kosztów.

UEHP jako reprezentant prywatnych podmiotów medycznych zawsze bronił europejskiego modelu systemu opieki zdrowotnej, zdrowej konkurencji pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym, respektowania wspólnych zasad, racjonalnego i produktywnego wykorzystywania zasobów, szybkiego reagowania na zapotrzebowanie i ciągłego dążenia do osiągnięcia jakości i bezpieczeństwa pacjentów.

Wnioski i inicjatywy podejmowane przez UEHP są często prezentowane na forum Komisji Europejskiej oraz dyskutowane w innych instytucjach unijnych, takich jak Parlament Europejski.

Jubileuszowa publikacja z okazji 30-lecia Europejskiej Unii Szpitali Prywatnych UEHP

Doświadczenie

20 lat działalności - ponad 150 szpitali

20 lat działalności na rzecz rozwoju opieki zdrowotnej w Polsce z aktywnym udziałem sektora szpitali prywatnych

Szpitali
+ 0
Podmioty
+ 0

Copyright © 2022 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych. All Rights Reserved.