Baza Wiedzy

aktualności

OSSP szpitale prywatne logo OSSP

16 lutego 2023 r.

„Praktyczne aspekty zarządzania jednostką ochrony zdrowia” to I edycja Konferencji organizowanej przez redakcję „OPM” i STOMOZ w dn. 30-31 marca w Gdyni, w hotelu Nadmorskim.
Podczas konferencji będzie możliwość wysłuchania ciekawych prelekcji przygotowanych przez praktyków zarządzania w sektorze ochrony zdrowia.
Na piątek 31 marca planowany jest panel ekspercki, podczas którego dyskutowane będą najważniejsze zagadnienia dotyczące aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia.
Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się na stronie: https://zarzadzanieszpitalem.pl/

Na Zamku Królewskim w Warszawie 25 stycznia 2023 roku podczas Konferencji „Priorytety w Ochronie Zdrowia 2023”, nad którym patronat honorowy objęło OSSP, rozdano nagrody dla Liderów Medycyny.

Wśród wyróżnionych znaleźli się Prezes OSSP Andrzej Sokołowski, któremu przyznano wyróżnienie specjalne dla Menedżera Zdrowia 2022 wśród placówek prywatnych oraz Wiceprezes OSSP, założyciel i wieloletni prezes CM MAVIT – dr Andrzej Mądrala – został tegorocznym laureatem nagrody Osobowość Medyczna Roku 2022.

Druga edycja programu certyfikacyjnego ,,Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent" pod honorowym patronatem OSSP

28 stycznia 2023 r.

Ogólnopolskie Zrzeszenie Szpitali Prywatnych objęło honorowym patronatem II edycję programu certyfikacji „Bezpieczny szpital, bezpieczny pacjent”.
Głównym celem Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, którą współtworzą m.in. Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz Stowarzyszenie Epidemiologii Szpitalnej, jest zwiększanie bezpieczeństwa pracowników ochrony zdrowia w miejscu pracy. Misją Koalicji jest promowanie wykorzystania bezpiecznego sprzętu w szpitalach oraz zachęcenie do wdrażania wytycznych i procedur zapobiegających narażeniu pracowników ochrony zdrowia i pacjentów na zdarzenia niepożądane, ekspozycję na materiał biologiczny oraz zakłucia i zranienia. Szczegóły programu tutaj

Grupa Medincus (Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach) wydała kronikę z okazji 20-lecia swojego istnienia

10 stycznia 2023 r.

20-letnia historia Grupy MEDINCUS, powstałej 8 kwietnia 2002 roku w Kajetanach.

Przez 20 lat Centrum Słuchu i Mowy rozbudowało się i rozwinęło w sieć placówek medycznych, świadczących wysokospecjalistyczne usługi w zakresie otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii, rehabilitacji, surdologopedii, psychologii, fizjoterapii i inżynierii biomedycznej.

Wydana właśnie kronika obrazuje 20 lat istnienia i ciągłego rozwoju grupy.

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi – partner Pracodawców RP i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych opublikował nowy materiał edukacyjny dla pracowników „Zachowania prozdrowotne związane ze stylem życia w kontekście ekspozycji zawodowej – Jak pozostać aktywnym zawodowo mimo upływu czasu i pogarszania się zdrowia? Dlaczego warto pracować jak najdłużej?”. Zapraszamy do lektury.

30 listopada 2022 r. o godz. 11.30  w siedzibie Pracodawców RP, ul. Berneńska 8 w Warszawie odbędzie się debata o zdrowiu.
Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli to warunek jakości życia każdego z nas, a także warunek konieczny do rozwoju polskiej gospodarki. Polska od kilku lat konsekwentnie inwestuje we wzrost nakładów na publiczną ochronę zdrowia. Budżet publicznego płatnika rośnie i to dość intensywnie. Niestety, mimo wzrostu nakładów, poziom zadowolenia z opieki medycznej oraz dostępności do niej w zasadzie od ponad dekady nie uległ zmianie. Jakie zmiany są potrzebne, by system ochrony zdrowia w Polsce był zadowalający nie tylko dla pacjentów, ale także dla personelu medycznego? O tym będziemy rozmawiać w trakcie najbliższej debaty.
Swój udział zapowiedzieli: Poseł Rajmund Miller (Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska), Poseł Tomasz Latos (Prawo i Sprawiedliwość), Poseł Dariusz Klimczak (Koalicja Polska – PSL, UED,  Konserwatyści), Poseł Joanna Mucha (Polska 2050), Poseł Marek Rutka (Nowa Lewica, Razem), Poseł Krzysztof Bosak (Konfederacja).
Przebieg dyskusji będzie można śledzić na profilu YouTubehttps://www.youtube.com/@PracodawcyRP

W dniu 22 listopada 2022 r. w siedzibie Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie miało miejsce spotkanie, którego uczestnikami byli Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego – Pani Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska oraz z ramienia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, dr n. med. Michał Kamiński oraz r.pr. Eliza Kwapińska.
Przedmiotem spotkania było powzięcie informacji w temacie zachowania ciągłości udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych w poszczególnych rodzajach świadczeń, obejmujące obszar województwa małopolskiego. Konieczność zorganizowania spotkania wynikała z dobiegających końca okresów obowiązywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W trakcie spotkania pozyskano informacje o podjęciu przez Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
w Krakowie decyzji o rozpoczęciu procesu kontraktowania świadczeń w 2022 r. w rodzaju leczenie szpitalne a w pozostałych rodzajach świadczeń przedłużenie umów z okresem obowiązywania w zależności od rodzaju świadczeń na okres upływającym po II bądź IV kwartale 2023 r.
Proces kontraktowania świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne planowany jest na drugą połowę grudnia 2022 r.

W dniu 10 listopada odbył się pierwszy z serii webinarów pn. „Prawnicze czwartki OSSP”. Podczas spotkania on-line przedstawicieli podmiotów medycznych zrzeszonych w OSSP prawnicy z kancelarii „Fortak & Karasiński Radcowie Prawni” omówili trzy zgłoszone kwestie prawne.

1. Czy można, a jeśli tak to w jaki sposób, potrącenia kwoty, która jest przez NFZ zakwestionowana w toku kontroli.
2. Przekazywanie danych do AOTMiT – dobrowolność czy obowiązek / czy wypełnienie tego obowiązku może przynieść placówce medycznej jakieś profity / rekomendacje dla szpitali w związku z powyższym
3. Czy lekarze spoza UE (Ukraina, Białoruś,…) posiadający kwalifikacje lekarza specjalisty w swoim kraju, w świetle obecnych przepisów mogą pracować jako pełnoprawni specjaliści bez podjęcia polskiej ścieżki specjalizacyjnej.
WIĘCEJ…

W dniu 9 listopada w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące XIII edycję Forum Ochrony Zdrowia. W spotkaniu wzięła udział grupa przedstawicieli środowisk medycznych i zarządczych związanych o opieką zdrowotną, w tym członków Zarządu OSSP. WIĘCEJ…

Przedstawiciele Pracodawców RP skierowali pismo do Ministra Zdrowia dotyczące zakresu danych przekazywanych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Zgodnie ze stanowiskiem organizacji zakres wymaganych przez AOTMiT danych wykracza poza ustawowo dopuszczone ramy.

Z dumą informujemy o międzynarodowym sukcesie jednego z członków OSSP – Radomskiego Centrum Onkologii. Praca farmaceutów i personelu apteki tego ośrodka została zauważona i doceniona w International Journal of Environmental Reaserch and Public Health.

W dniach 24-25 października 2022 roku w Warszawie odbyło się VIII Forum Rynku Zdrowia.  Udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Izby Lekarskiej, Rzecznika Praw Pacjenta oraz licznych organizacji z obszaru opieki zdrowotnej. W forum uczestniczyli także przedstawiciele Zarządu OSSP, m.in. Prezes Andrzej Sokołowski.

Koma Nord wraz z firmą HP Inc. we współpracy z OSSP zaprasza na cykl webinariów dot. cyberbezpieczeństwa. WIĘCEJ…

W dniach 11 i 12 października 2022 Warszawa po raz kolejny stała się gospodarzem wydarzenia, w którym udział wzięli m.in. przedstawiciele Zarządu OSSP – Andrzej Sokołowski i Andrzej Mądrala. WIĘCEJ…

7 października, w piątek, w Gdyni, w hotelu Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront odbyło się uroczyste spotkanie członków, partnerów i przyjaciół OSSP z okazji 20-stej rocznicy powstania naszego Stowarzyszenia. WIĘCEJ…

Na stronach ogólnoeuropejskiej sieci niezależnych mediów EURACTIV ukazał się artykuł na temat sytuacji prywatnego szpitalnictwa w Europie. WIĘCEJ…

Apel pracodawców i przedstawicieli sektora ochrony zdrowia do Premiera Morawieckiego. Dotyczy gwarancji nieprzerwanych dostaw energii dla placówek ochrony zdrowia w związku z sytuacją gospodarczą i zagrożeniami ciągłości dostaw energii w okresie jesienno-zimowym WIĘCEJ…

Zapraszamy do zapoznania się z lekturą jubileuszowej publikacji związanej z 30-leciej UEHP. WIĘCEJ…

W siedzibie Pracodawców RP w dniu 11 sierpnia (czwartek) odbyła się bardzo ciekawa dyskusja i dialog z przedstawicielami rządu i NFZ. Udział w niej wzięli m.in. przedstawiciele OSSP: Andrzej Mądrala, Krzysztof Macha i Andrzej Sokołowski. WIĘCEJ…

W dniu 10 sierpnia 2022 r. OSSP podpisało porozumienie o współpracy z Instytutem Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi. Dotyczy ono działalności edukacyjnej, promocyjnej i upowszechniającej wiedzę w celu wspierania zdrowia pracowników zgodnie z założeniami projektu w ramach zadania Celu Operacyjnego 5 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

Cel operacyjny 5 NPZ pn. „Wyzwania demograficzne” obejmuje „Edukację w zakresie zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników oraz opracowanie i upowszechnienie instrumentów promujących zdrowie i zachowania prozdrowotne w środowisku pracy”.

Głównym celem jest zwiększenie motywacji i kompetencji pracodawców, menedżerów i specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi do realizacji programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników w średnich i dużych zakładach pracy. WIĘCEJ…

Nawet 900 tys. zł mogą otrzymać na podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych szpitale posiadające kontrakt z NFZ.
Wsparcie finansowe, o którym mowa w zarządzeniu dotyczy podmiotów leczniczych, prowadzących szpital i posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia obowiązującą w 2021 r. oraz 2022 r. WIĘCEJ…

Z okazji 20-stej rocznicy powstania naszego Stowarzyszenia w imieniu Zarządu OSSP serdecznie zapraszamy wszystkich członków oraz partnerów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych na uroczyste spotkanie, które odbędzie się 7 października w Gdyni, w hotelu Courtyard by Marriott. WIĘCEJ…

Nawet 900 tys. zł mogą otrzymać na podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych szpitale posiadające kontrakt z NFZ. WIĘCEJ…

W czwartek 26 maja 2022r. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, któremu przewodniczył Prezes Andrzej Sokołowski.
Oprócz corocznego sprawozdania z działalności zarządu oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego OSSP za rok 2021, poruszono liczne tematy dotyczące bieżącej działalności stowarzyszenia. WIĘCEJ…

OSSP dołączyło do kampanii „Szpital bez papierosa”. Ta ogólnopolska akcja prowadzona jest w ramach działań Deklaracji Antytytoniowej (przyjętej w 2019 r. na Światowym Kongresie Raka Płuca w Barcelonie) – oficjalnego dokumentu IASLC. WIĘCEJ…

Zaproszenie na webinar "Milano International Life Sciences Forum"

1 czerwca 2022 r.

W imieniu OSSP, członka Europejskiej Unii Szpitali Prywatnych zapraszamy Państwa na wirtualne wydarzenie „Milano International Life Sciences Forum”, które odbędzie się online 10 czerwca w godzinach 11-13.

UEHP jest współorganizatorem wydarzenia wraz z Assolombarda, stowarzyszeniem przemysłów Lombardii (Włochy). Wydarzenie ma na celu przedstawienie globalnego spojrzenia na europejskie polityki dotyczące zdrowia i nauk przyrodniczych. Prelegenci to m.in. Komisja Europejska, UEHP, EFPIA, MedTech.

Każdy uczestnik powinien zarejestrować się na stronie jako „członek nie stowarzyszony”, a następnie zarejestrować się w wydarzeniu naciskając przycisk, który znajdziesz na stronie.

Link do strony z pełną agendą webinaru oraz formularzem rejestracji znajdziecie Państwo tutaj…

Nadchodzące wydarzenia pod patronatem OSSP

26 maja 2022 r.

W nadchodzących miesiącach czekają nas dwa ważne wydarzenia, nad którymi patronat objęło Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych.

W dniach 9-10 czerwca 2022 r. w Karpaczu odbędzie się VIII Kongres Nowoczesny Pion Techniczny. Szczegóły wydarzenia pod poniższym linkiem.

Natomiast w dniach 23-24 września br. w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku odbędą się Międzynarodowe Targi Turystyki Medycznej i Profilaktyki Zdrowotnej CURATIO. Więcej informacji tutaj

Ponad milion złotych dla Nowego Szpitala w Olkuszu

11 maja 2022 r.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita podpisał z przedstawicielami Nowego Szpitala w Olkuszu Sp. z o.o. dwie umowy: jedna opiewa na kwotę 520 000 zł i dotyczy wymiany szpitalnej windy, zaś druga na kwotę 500 000 zł i obejmuje zakup wraz z dostawą ambulansu typu C z wyposażeniem. Nowa winda i specjalistyczny ambulans z wyposażeniem przyczynią się do jeszcze sprawniejszej pracy personelu medycznego.

Środki na obie inwestycje pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.  W szczytowym okresie pandemii Nowy Szpital w Olkuszu zabezpieczał łącznie ponad 100 łóżek dla pacjentów z COVID-19 lub podejrzeniem zakażenia, w tym 8 respiratorowych.

W uroczystości udział wziął sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz poseł ziemi olkuskiej Jacek Osuch.

Enel-med najlepszym pracodawcą na rynku prywatnych usług medycznych

10 maja 2022 r.

Sieć placówek enel-med., której dwa szpitale należą do OSSP zajęła pierwsze miejsce w rankingu Forbes Poland’s Best Employers wśród firm oferujących prywatne usługi medyczne i drugie w Polsce w kategorii „Najlepsi pracodawcy. Ochrona zdrowia i opieka społeczna”.

Ranking 300 najlepszych pracodawców sporządzony we współpracy z firmą Statista objął około 1800 pracodawców – organizacje z aż 25 sektorów rynku, zatrudniające co najmniej 250 osób.

Ponad 20 tysięcy respondentów wypełniło internetowy kwestionariusz, wskazując m.in. prawdopodobieństwo, z jakim poleciliby swojego pracodawcę znajomemu lub członkowi rodziny oraz ocenili swoich pracodawców w kwestiach takich jak m.in. wynagrodzenie, czas pracy, możliwości awansu i rozwoju, warunki i sprzęt do pracy w biurze oraz pracy zdalnej.

Nasza rekomendacja - nowoczesne narzędzia e-medycyny

9 maja 2022 r.

Pandemia w Polsce właśnie się skończyła, ale niektóre aspekty opieki medycznej już nigdy nie będą takie jak wcześniej.

Liczne rozwiązania z zakresu e-medycyny, których wdrożenie wymusiła sytuacja pandemiczna na stałe zagościły w naszych szpitalach. Zupełnie nowe, nieznane wcześniej e-narzędzia znacząco ułatwiają codzienną pracę, dając przy tym poczucie bezpieczeństwa zarówno pacjentom, jak i pracownikom podmiotów medycznych. Dodatkowo, w rękach nowoczesnego i stawiającego na rozwój szpitala mogą stanowić istotny element umacniania wysokiej jakości usług medycznych oraz tworzenia przewagi konkurencyjnej.

Zaprezentowana tutaj, rekomendowana przez OSSP publikacja „E-szpital – trendy IT w ochronie zdrowia” to nic innego jak katalog wszechstronnych i innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych dedykowanych branży medycznej.

Gorąco namawiamy do zapoznania się z przedstawionymi propozycjami. Nawet jeśli nie zdecydujecie się na ich wdrożenie, istnieje szansa, że niektóre rozwiązania staną się inspiracją do podjęcia nowych, być może nawet rewolucyjnych działań, które przyniosą namacalne korzyści firmie, pracownikom i pacjentom.

Aktywnie wspieramy ideę szczepień ochronnych

23 marca 2022 r.

OSSP szpitale prywatne Porozumienie na rzecz dobrych praktyk w szczepieniach

OSSP wraz z Fundacją Instytut Ochrony Zdrowia wspiera projekt „Porozumienie na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach”.

Porozumienie na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach to niezależna grupa złożona z przedstawicieli kluczowych instytucji, organizacji i stowarzyszeń, mająca na celu zabranie wspólnego głosu w dyskusji na temat stosowania szczepień ochronnych w Polsce przy wykorzystaniu potencjału merytorycznego i społecznego każdego z członków inicjatywy.

Stworzenie platformy o charakterze edukacyjnym i społecznym ma na celu dotarcie do opinii społecznej, rodziców, a także osób odpowiedzialnych za kreowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce z możliwie pełnym obrazem nt. właściwości szczepień ochronnych, ich znaczenia i wpływu dla zdrowia społeczeństwa oraz sprostanie wyzwaniom systemowym wynikającym z priorytetów zdrowia publicznego.

Całą grupą pomagamy Ukrainie!

4 marca 2022 r.

OSSP szpitale prywatne - zdjęcie pomoc dla Ukrainy - ilustracja newsa

Trwa akcja pomocy Ukrainie prowadzona przez OSSP i naszych partnerów i przyjaciół.
Od 24 lutego już ponad 100 tysięcy złotych w postaci najbardziej potrzebnych materiałów medycznych przekazały do ukraińskich szpitali podmioty zrzeszone w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Szpitali Prywatnych.
Z naszych szpitali prosto na Ukrainę jadą m.in. palety materiałów medycznych. Nici chirurgiczne jadą transportem naszych przyjaciół z Belgii. Dania za pośrednictwem firmy Falck przekazuje 18 w pełni wyposażonych karetek dla ukraińskiego pogotowia.
Tak szeroka pomoc możliwa jest m.in. dzięki wieloletniej obecności OSSP w Europejskim Związku Szpitali Prywatnych (UEHP).
Nasze transporty pełne nici chirurgicznych, noszy, staz, zestawów intubacyjnych, kardiomonitorów, sprzętu do znieczulenia i podtrzymywania przy życiu oraz pampersów, chusteczek do mycia dzieci, mleka w proszku, itp. trafiają za pośrednictwem i przy ofiarnej pomocy parafii rzymskokatolickich na Ukrainie prosto do działających tam szpitali.
A szpitalom ukraińskim brakuje WSZYSTKIEGO! Część z nich pilnie przekształcono z covidowych w chirurgiczne – nie mają nic, co pozwoli na operowanie rannych, brakuje nawet strzykawek. Dostawy realizowane są małymi samochodami dostawczymi przy udziale przyjaciół z obu stron granicy i tym sposobem szybko docierają na miejsce i trafiają prosto do potrzebujących.
Zakupy realizuje Medyczna Grupa Zakupowa OSSP, więc mamy bardzo dobre ceny i sprawność organizacyjną. Obrany przez nas sposób dostaw, w tej chwili jako jedyny okazuje się skuteczny. Na miejsce dotarły już trzy transporty i w drodze są kolejne.
Przyłączcie się do nas! Każdą złotówkę wpłaconą na podane poniżej konto zamienimy na sprzęt i materiały medyczne i dostarczymy prosto do ukraińskich szpitali! Czas gra tutaj kluczowa rolę – bądźmy razem z walczącą Ukrainą.

Wydzielone konto OSSP do wpłat na rzecz pomocy Ukrainie: 25 1050 1764 1000 0022 6952 0827 – z dopiskiem pomoc Ukrainie
Dziękujemy za każdą złotówkę i prosimy o więcej!

Medinet przekształcony w szpital covidowy

17 marca 2021 r.

Odtwórz wideo

W okresie pandemii koronawirusa szpitale prywatne zrzeszone w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Szpitali Prywatnych włączały się aktywnie w walkę z SARS-CoV-2 między innymi tworząc oddziały covidowe oraz przekształcając całe jednostki w szpitale leczące pacjentów z COVID-19.

Pełną wyrzeczeń pomoc pacjentom z koronawirusem obrazuje film z przekształconego w covidowy Szpitala Medinet.

Doświadczenie

20 lat działalności - ponad 150 szpitali

20 lat działalności na rzecz rozwoju opieki zdrowotnej w Polsce z aktywnym udziałem sektora szpitali prywatnych

+ 0
Szpitali
+ 0
Podmioty

Copyright © 2022 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych. All Rights Reserved.