Stowarzyszenie

Historia

OSSP szpitale prywatne logo OSSP

Historia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych (do roku 2009 działające pod nazwą: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych) zostało założone 2 grudnia 2002 roku w Gdyni przez prezesów 14 szpitali. Najważniejszym celem powołania organizacji było reprezentowanie prywatnych podmiotów przed urzędnikami średniego szczebla. Po trzech latach działalności OSSN zrzeszał 50 szpitali. W 2009 roku zmieniono nazwę na Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych (OSSP). Obecnie OSSP skupia 103 podmioty lecznicze zarządzające ponad 150 szpitalami na terenie całego kraju.

Od pierwszych lat działalności członkowie stowarzyszenia wyznaczyli sobie także za cel wspólne wspieranie zmian w organizacji służby zdrowia w Polsce zmierzające do poprawy systemu opieki nad pacjentami, podnoszenia jakości świadczonych usług oraz równouprawnienia sektora publicznego i prywatnego. Celem OSSP jest również inicjowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do rozwoju sektora prywatnych szpitali w Polsce.

Przez 20 lat działalności Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych stało się ciałem opiniotwórczym w zakresie aktów prawnych przygotowywanych m.in. przez Sejm i Ministerstwo Zdrowia, choć w pierwszych latach działalności opiniowało projekty jedynie z własnej inicjatywy.

Od 2006 roku OSSP jest członkiem Pracodawców RP, gdzie zainicjowało utworzenie medycznej części tej największej organizacji zrzeszającej pracodawców w Polsce. Poprzez Pracodawców RP przedstawiciele OSSP uczestniczą w posiedzeniach Rady Dialogu Społecznego (wcześniej Komisji Trójstronnej), gdzie mają możliwość m.in. wprowadzania tematów poruszanych podczas obrad.

Władze OSSP zajmują się także edukacją administracji publicznej w zakresie roli i skali prywatnego sektora opieki zdrowotnej w Polsce. W celu promocji wiedzy na temat istotnej roli prywatnych szpitali w naszym kraju oraz w Europie OSSP w latach 2013, 2014 i 2015 zorganizowało Kongresy Szpitali Prywatnych. Natomiast w 2016 roku stowarzyszenie było współorganizatorem I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP ”Zdrowy obywatel, zdrowa Polska”. W roku 2016 OSSP wydało pierwszy zeszyt statystyczny „Stan sektora szpitali prywatnych w Polsce”. W latach 2017-2019 ukazały się kolejne trzy wydanie tego wydawnictwa. W roku 2018 Stowarzyszenie opracowało „Kodeks Etyki Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych” jako przewodnik po etycznych zachowaniach
przy podejmowaniu decyzji medycznych i biznesowych. Publikacja ukazała na początku 2019 roku.

Od 2014 roku stowarzyszenie przygotowuje corocznie katalog szpitali OSSP. Pierwsza edycja ukazała się w języku rosyjskim w 2014 roku w związku z udziałem członków stowarzyszenia w Międzynarodowych Targach Medycznych w Kijowie (w latach 2014 i 2015). Druga edycja katalogu w 2015 roku została wydana w języku polskim, zaś kolejne, w latach 2016, 2017, 2018 oraz 2019/2020 w wersji polsko-angielskiej.

Od 2003 roku Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiej Unii Szpitali Prywatnych (UEHP). W latach 2010 i 2015 przedstawiciele polskiej organizacji uczestniczyli w kongresach UEHP, które odbyły się w Paryżu oraz Mediolanie. Trzykrotnie władze Europejskiej Unii Szpitali Prywatnych gościły w Polsce. Wyrazem uznania dla zaangażowania polskiej organizacji w działaniach UEHP było powierzenie stanowiska Sekretarza Zarządu EUHP Prezesowi OSSP Andrzejowi Sokołowskiemu. Funkcję tę pełni nieprzerwanie od ponad dwóch lat.

OSSP zajmuje się także ekonomicznymi aspektami funkcjonowania szpitali. W 2014 roku powstała Medyczna Grupa Zakupowa, która organizuje centralne zakupy dla OSSP, umożliwiając znaczne obniżenie kosztów działalności, a więc większą ekonomikę leczenia. W ramach centralnych zakupów członkowie stowarzyszenia mają możliwość tańszego nabywania m.in. leków, urządzeń i wyrobów medycznych, gazu i energii elektrycznej.

Od 2011 roku członkowie otrzymują co dwa tygodnie newsletter OSSP, który zawiera m.in. informacje o najnowszych projektach i aktach prawne z zakresu ochrony zdrowia, ciekawe publikacje prasowe, informacje o działaniach zarządu OSSP i nowości od członków stowarzyszenia. Periodyk nieprzerwanie trafiał do członków OSSP nawet w okresie pandemii.

W 2012 roku władze stowarzyszenia podjęły próbę utworzenia Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „Polskie Szpitale”. Dokumentacja została utworzona lecz na skutek uwarunkowań zewnętrznych projekt nie wszedł w życie.

W dniu 9 czerwca 2017r. Ogólnopolskie stowarzyszenie zostało powołane na członka Komitetu technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

A poniżej jubileuszowe Kalendarium z okazji 20-lecia OSSP (2002 – 2022) – ważne wydarzenia z historii stowarzyszenia, zdjęcia, wywiady, wspomnienia, opinie…

Doświadczenie

20 lat działalności - ponad 150 szpitali

20 lat działalności na rzecz rozwoju opieki zdrowotnej w Polsce z aktywnym udziałem sektora szpitali prywatnych

Szpitali
+ 0
Podmioty
+ 0

Copyright © 2022 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych. All Rights Reserved.