Stowarzyszenie

Misja i cele

OSSP szpitale prywatne logo OSSP

Misja OSSP

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, która ma wyrażać opinie zgromadzonych w nim podmiotów w sprawie wszechstronnego rozwoju szpitali niepublicznych, w tym również dalszych przemian w ochronie zdrowia, które zagwarantowałyby należne miejsce szpitali niepublicznych w tym systemie.

Cele działalności Stowarzyszenia i sposób ich realizacji

1. Wspieranie inicjatyw systemowych i własnościowych w ochronie zdrowia mających na celu zwiększenie udziału w rynku usług zdrowotnych podmiotów niepublicznych,
2. Reprezentowanie zgromadzonych podmiotów wobec organów państwowych,
3. Przygotowanie wspólnego stanowiska dla płatników za usługi medyczne, dotyczącego systemu ich finansowania,
4. Nawiązywanie ścisłej współpracy z innymi podmiotami i organizacjami w zakresie form zarządzania szpitalami i przekazywanie wzajemne doświadczeń,
5. Wspieranie inicjatyw integrujących podmioty niepubliczne celem efektywniejszego działania,
6. Uczestnictwo szpitali niepublicznych w pracach samorządów i urzędów centralnych oraz sejmu i senatu dotyczących ochrony zdrowia,
7. Uzgadnianie wspólnego stanowiska przy współtworzeniu aktów prawnych i aktów wykonawczych w zakresie ochrony zdrowia,
8. Nawiązywanie współpracy z podobnymi organizacjami działającymi na terenie kraju i poza jego granicami,
9. Współpraca z izbami zawodowymi działającymi w ochronie zdrowia,
10. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia, w tym prowadzenie badań naukowych wdrażających nowe metody terapii w medycynie oraz prac rozwojowych.

OSSP szpitale prywatne zdjęcie ilustracja laboratorium
Kluczem do sukcesu naszego stowarzyszenia jest praca zespołowa - wspólne dążenie do przyjętego celu.
OSSP szpitale prywatne prezes zarządu Andrzej Sokołowski
Andrzej Sokołowski
Prezes Zarządu

Doświadczenie

20 lat działalności - ponad 150 szpitali

20 lat działalności na rzecz rozwoju opieki zdrowotnej w Polsce z aktywnym udziałem sektora szpitali prywatnych

Szpitali
+ 0
Podmioty
+ 0

Copyright © 2022 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych. All Rights Reserved.