9 czerwca 2022

Szpital bez papierosa

OSSP szpitale prywatne ilustracja "szpital bez papierosa"
Szpital bez papierosa

Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem oraz Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych zapraszają do udziału w projekcie „Szpital bez papierosa” i podjęcie wspólnych starań w walce z nałogiem palenia.

Projekt obejmuje upowszechnienie w Polsce przyjętej w 2019 r. na Światowym Kongresie Raka Płuca w Barcelonie deklaracji, zwracającej uwagę na problem palenia tytoniu po rozpoznaniu raka.

W ramach projektu powstaje m.in. sieć „Szpitali bez papierosa”, w których praktycznie wdrażane są zalecenia Deklaracji oraz podejmowanych jest szereg innych działań antytytoniowych.

W ramach Akcji Szpital zobowiązuje się do:

  • Wyznaczenia koordynatora akcji w Szpitalu.
  • Zawieszenia plakatów informacyjnych o akcji i udostępnienie ulotek dla pacjentów leczonych w Szpitalu. Plakaty i ulotki udostępni nieodpłatnie Liga.
  • Zamieszczenia informacji o akcji na stronie internetowej Szpitala.
  • Zapewnienia udziału edukatorów antytytoniowych w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych.
  • Zamieszczenia kilkudziesięciu tablic informacyjnych o zakazie palenia przy wszystkich wejściach, szlakach komunikacyjnych i w windach.
  • Bezwzględne egzekwowanie zakazu palenia tytoniu i papierosów elektronicznych przez wszystkie osoby znajdujące się na terenie szpitala.

Fundacja nieodpłatnie przekazuje szpitalom plakaty i ulotki oraz świadczy pomoc w zorganizowaniu szkolenia.

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie: https://ligawalkizrakiem.pl/projekty/deklaracja-antytytoniow

Doświadczenie

20 lat działalności - ponad 150 szpitali

20 lat działalności na rzecz rozwoju opieki zdrowotnej w Polsce z aktywnym udziałem sektora szpitali prywatnych

Szpitali
+ 0
Podmioty
+ 0

Copyright © 2022 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych. All Rights Reserved.