16 grudnia 2022

Praca na zdrowie, czyli jak pozostać aktywnym zawodowo mimo upływu czasu

Zachowania prozdrowotne - grafika

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi – partner Pracodawców RP i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych opublikował nowy materiał edukacyjny dla pracowników „Zachowania prozdrowotne związane ze stylem życia w kontekście ekspozycji zawodowej – Jak pozostać aktywnym zawodowo mimo upływu czasu i pogarszania się zdrowia? Dlaczego warto pracować jak najdłużej?”.

Opracowanie pomaga zrozumieć jak istotne jest – zarówno w aspekcie zdrowotnym, ekonomicznym, jak i społecz­nym – kontynuowanie aktywności zawodowej jak najdłużej. Dostarcza także wiedzy na temat zmian zachodzących wraz z wiekiem w organizmie człowieka, co pozwoli pracownikom poznać przyczyny malejącej zdolności do pracy. Ułatwia również wspólne – wraz z pracodawcą – planowa­nie obowiązków zawodowych, tak aby wykorzystać doświadczenie i poten­cjał starszych pracowników, uwzględniając ich ograniczenia. Eksperci w przygotowanym opracowaniu wskazują także, które obszary i w jaki sposób należy wspierać, aby skutecznie i długofalowo utrzymywać zdrowie i aktywność zawodową.

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi w ramach Centrum Konsultacyjnego oferuje również bezpłatne wsparcie wielodyscyplinarnego zespołu ekspertów, w tym m.in. służby medycyny pracy, zdrowia publicznego, promocji zdrowia w miejscu pracy, specjalistów ds. fizjologii pracy i ergonomii, bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego oraz wsparcia zdrowia psychicznego.

Doświadczenie

20 lat działalności - ponad 150 szpitali

20 lat działalności na rzecz rozwoju opieki zdrowotnej w Polsce z aktywnym udziałem sektora szpitali prywatnych

Szpitali
+ 0
Podmioty
+ 0

Copyright © 2022 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych. All Rights Reserved.