8 listopada 2022

Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie danych przekazywanych do AOTMiT

Przedstawiciele Pracodawców RP skierowali pismo do Ministra Zdrowia dotyczące zakresu danych przekazywanych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Zgodnie ze stanowiskiem organizacji zakres wymaganych przez AOTMiT danych wykracza poza ustawowo dopuszczone ramy.

Szczegóły w załączonym dokumencie.

AOTMiT pismo okładka

Doświadczenie

20 lat działalności - ponad 150 szpitali

20 lat działalności na rzecz rozwoju opieki zdrowotnej w Polsce z aktywnym udziałem sektora szpitali prywatnych

Szpitali
+ 0
Podmioty
+ 0

Copyright © 2022 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych. All Rights Reserved.