Partnerstwo odra

partnerstwo odra mapkaOSSP – uczestnik branżowy projektu „Partnerstwo Odra – Sieć Turystyki Medycznej” zaprasza podmioty zrzeszone w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Szpitali Prywatnych do przystąpienia do projektu.Poniżej szczegóły przedsięwzięcia.

We wrześniu 2024 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Partnerstwo Odra – Sieć Turystyki Medycznej”, którego celem jest wzmocnienie współpracy w zakresie turystyki medycznej pomiędzy polskimi i niemieckimi regionami nad Odrą.

Jego założeniem jest uatrakcyjnienie oferty medycznej po polskiej i niemieckiej stronie dla sąsiedzkiego kraju, a w dłuższej perspektywie wykreowanie całego regionu Odry jako konkurencyjnej destynacji turystyki medycznej dla krajów arabskich.

Udział w projekcie jest bezpłatny i może przyczynić się do wzrostu rozpoznawalności obiektu na rynkach międzynarodowych. Projekt jest skierowany do obiektów spa i wellness, klinik i szpitali z województw wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego i lubuskiego. Visit Berlin jest realizatorem projektu.

Podmioty zainteresowane są proszone o zgłoszenie się do Anny Białk-Wolf z Fundacji Proturmed: anna.bialk-wolf@proturmed.pl , która jest partnerem projektu po stronie polskiej.

Więcej informacji: https://proturmed.pl/partnerstwoodra/

Doświadczenie

20 lat działalności - ponad 150 szpitali

20 lat działalności na rzecz rozwoju opieki zdrowotnej w Polsce z aktywnym udziałem sektora szpitali prywatnych

Szpitali
+ 0
Podmioty
+ 0

Copyright © 2022 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych. All Rights Reserved.