4 grudnia 2023

BEZPŁATNE SZKOLENIE dla profesjonalistów służby medycyny pracy

IMP 400 x 286

Intytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi zaprasza profesjonalistów służby medycyny pracy do udziału w bezpłatnym szkoleniu w formie e-learningu nt. rozwiązań w zakresie wsparcia zdrowia i jak najdłuższej aktywności zawodowej pracowników.

Szkolenie obejmuje 9 modułów:

 1. Kompleksowy model przeciwdziałania wczesnemu wykluczeniu z rynku pracy – rola służby medycyny pracy
 2. Możliwość wykonywania pracy wymagającej określonej sprawności psychofizycznej wraz z wiekiem
 3. Badania w kierunku chorób układu oddechowego u osób starszych
 4. Praca zdalna – szansa i wyzwanie dla starzejących się pracowników
 5. Narząd wzroku – zmiany związane z wiekiem – schorzenia, kryteria zdrowotne
 6. Zmiany w obrębie układu ruchu związane z wiekiem– profilaktyka i zasady ergonomii
 7. Narażenie na czynniki szkodliwe dla układu oddechowego u starzejących się pracowników
 8. Medycyna stylu życia. Jak zdrowo i aktywnie się starzeć?
 9. Zdrowie psychiczne u starzejącego się pracownika

Eksperci Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi wyjaśnią m.in. następujące zagadnienia:

 • Problemy orzecznicze wśród osób starszych, opieka profilaktyczna nad pracownikiem: Marta Wiszniewska, Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska, Marcin Rybacki, Jolanta Walusiak-Skorupa
 • Ergonomia, promocja zdrowia wśród osób starszych: Kinga Polańska, Magdalena Janc, Krzysztof Puchalski, Eliza Goszczyńska
 • Zdrowie psychiczne osób starszych, wsparcie psychologiczne pracowników: Kaja Staszewska, Edyta Klimczak

Uczestnicy po ukończonym szkoleniu otrzymają imienny certyfikat uczestnictwa (10 punktów edukacyjnych).

Zarejestruj się na szkolenie.

Doświadczenie

20 lat działalności - ponad 150 szpitali

20 lat działalności na rzecz rozwoju opieki zdrowotnej w Polsce z aktywnym udziałem sektora szpitali prywatnych

Szpitali
+ 0
Podmioty
+ 0

Copyright © 2022 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych. All Rights Reserved.