5 lipca 2023

UEHP podpisuje Manifest „Koalicji Zdrowia UE” na rzecz zdrowszej Europy

Nadszedł czas, aby sektor zdrowia i nauk przyrodniczych został uznany za strategiczny filar dla Europy, uzupełniający i wzmacniający transformację ekologiczną i cyfrową.

5 lipca Koalicja Zdrowia UE  – unijna grupa zrzeszająca 47 partnerów z różnych sektorów społeczeństwa obywatelskiego całej Europy, których celem jest wprowadzanie zmian na rzecz zdrowszej Europy, a do której od 2018 roku należy także UEHP – ogłosiła swój oficjalny Manifest Koalicji na rzecz Zdrowszej Europy, zawierający zalecenia dla decydentów UE przed wyborami europejskimi w czerwcu 2024 r.

Wraz z wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. możemy zwrócić uwagę na potrzebę solidnej i zintegrowanej strategii polityki zdrowotnej na szczeblu europejskim, opartej na podejściu „Jedno zdrowie”. Uważamy, że staje się to coraz bardziej krytyczne dla naszych obywateli, naszego dobrobytu i naszej planety.

A oto nasze 5 praktycznych rekomendacji, co należy zrobić:

  • Uczynić europejskie systemy opieki zdrowotnej prawdziwie zintegrowanymi i skoncentrowanymi na człowieku
  • Inwestować w podnoszenie kwalifikacji europejskich pracowników służby zdrowia
  • Przeformułować wydatki na opiekę zdrowotną jako inwestycję, a nie koszt
  • Stworzyć podstawy dla Europy jako prawdziwego centrum badań i innowacji
  • Stworzyć biura ds. zdrowia i nauk przyrodniczych w Komisji Europejskiej, podlegające wiceprzewodniczącemu, aby kierować spójną europejską strategią dla tego sektora

Stawką jest zdrowie i dobrobyt Europejczyków oraz odporność gospodarcza kontynentu, dobrobyt, strategiczna autonomia i zdolność do utrzymania się w czołówce nauki i badań.

Pełen Manifest Koalicji do pobrania TUTAJ, zaś aktualny newsletter UEHP znajdziecie Państwo TUTAJ

Doświadczenie

20 lat działalności - ponad 150 szpitali

20 lat działalności na rzecz rozwoju opieki zdrowotnej w Polsce z aktywnym udziałem sektora szpitali prywatnych

Szpitali
+ 0
Podmioty
+ 0

Copyright © 2022 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych. All Rights Reserved.