17 maja 2024

Konferencja ekspercka „Czy KPO wyjdzie nam na zdrowie” - 4 czerwca 2024

konferencja ekspercka pt.: „Czy KPO wyjdzie nam na zdrowie” 1

4 czerwca 2024 r. na Uczelni Łazarskiego odbędzie się konferencja ekspercka pt.: „Czy KPO wyjdzie nam na zdrowie”, organizowana przez Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego we współpracy z Pracodawcami RP oraz firmą Deloitte oraz pod patronatem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych.

Inicjatywa ma na celu wsparcie skoordynowanego i efektywnego wykorzystania środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) poprzez przeprowadzenia otwartego i wnikliwego dialogu wśród kluczowych interesariuszy sektora zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia, placówek opieki zdrowotnej oraz strony publicznej. Przesłanką do wspólnej dyskusji jest zrozumienie głównych wyzwań oraz potrzeb kluczowych interesariuszy systemu, aby móc skutecznie włączyć się w proces alokacji środków z KPO, które powinny przyczynić się do wzrostu wydajności sektora, a w efekcie końcowym do poprawy kondycji zdrowotnej Polaków.

Tematyka konferencji:

  • Sesja Inauguracyjna. KPO – zakres i zasady alokacji środków
  • Sesja II. Szanse i ograniczenia związane z wykorzystanie środków z KPO – perspektywa podmiotów leczniczych i organów założycielskich
  • Sesja III. Jak kupić to co potrzebne, a nie to co dostępne? Uwarunkowania rynku dostawców i wykonawców
  • Sesja IV. Infrastruktura zorientowana na wartość zdrowotną – jak ją tworzyć? Przykłady dobrych praktyk

Wydarzenie odbędzie się 4 czerwca 2024 r. w godz. 10.00 – 16:00, w formule hybrydowej na Uczelni Łazarskiego, ul. Świeradowska 43 w Warszawie, sala 58.

Bardzo serdecznie zapraszamy przedstawicieli branży medycznej do udziału w tym ważnym wydarzeniu! Szczegóły konferencji TUTAJ.

Doświadczenie

20 lat działalności - ponad 150 szpitali

20 lat działalności na rzecz rozwoju opieki zdrowotnej w Polsce z aktywnym udziałem sektora szpitali prywatnych

Szpitali
+ 0
Podmioty
+ 0

Copyright © 2022 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych. All Rights Reserved.