15 maja 2023

DOBRE PRAKTYKI, a nowe przepisy o wyrobach medycznych, kodach UDI i reklamie

CED fotka
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych we współpracy z medycynaprywatna.pl wydały kolejną publikację z cyklu „DOBRE PRAKTYKI’. Tym razem celem wydawnictwa jest interpretacja nowych przepisów o wyrobach medycznych, obowiązkach podmiotów leczniczych, kodach UDI i zasadach reklamy w działalności leczniczej.
O wyjaśnienie najważniejszych kwestii związanych z poruszonymi tematami poproszone zostało grono ekspertów – prawników i praktyków z obszaru ochrony zdrowia.

W publikacji znalazły się cztery rozdziały:

  1. „OBOWIĄZKI PODMIOTÓW LECZNICZYCH WYNIKAJĄCE Z NOWYCH PRZEPISÓW O WYROBACH MEDYCZNYCH” – adw. Roksana Strubel
  2. „KODY UDI” – dr n. ekonom Anna Gawrońska, Poznański Instytut Technologiczny
  3. „REKLAMA WYROBÓW MEDYCZNYCH – WYTYCZNE URPL” – Oskar Platta, Arkadiusz Grądkowski, prezes POLMED
  4. „REKLAMA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW O REKLAMIE WYROBÓW MEDYCZNYCH” – mec. Katarzyna Fortak-Karasińska, kancelaria F-K Legal

Dobre praktyki 2023 okładkaWśród omówionych w publikacji zagadnień znalazły się m..in.:

Nowe prawo wyrobów medycznych a obowiązki podmiotów leczniczych

Podmioty lecznicze, które na co dzień korzystają z takiego asortymentu jak np. strzykawki, narzędzia chirurgiczne czy sprzęt diagnostyczny, zostały objęte zakresem tych zmian, co implikuje konieczność wdrożenia odpowiednich rozwiązań i procedur…

Jak realizować obowiązki związane z rejestracją kodów UDI?

Zgodnie z nowymi wymogami prawnymi placówki medyczne mają obowiązek przechowywania kodów UDI wybranych wyrobów medycznych w postaci elektronicznej. W jakiej sytuacji należy to robić i jakich wyrobów to dotyczy…?

Nowe przepisy dotyczące reklamy wyrobów medycznych od 1 stycznia 2023 roku.

Jest to obszerna regulacja prawa reklamy wyrobów medycznych oraz wyrobów medycznych, do diagnostyki in vitro. W publikacji przedstawiamy krótkie zestawienie najważniejszych zasad reklamy, które mają zastosowanie w codziennej praktyce szpitali i profesjonalistów ochrony zdrowia

Zasady reklamy wyrobów medycznych a zakaz reklamy działalności leczniczej

Przepisy ustawy o wyrobach medycznych określające zasady ich reklamy weszły w życie 1 stycznia 2023 r. Tym samym kwestie reklamy wyrobów medycznych dołączyły do zbioru obowiązujących już regulacji prawnych, związanych z reklamą leków, aptek czy podmiotów leczniczych.

Reklama wyrobów medycznychZapraszamy również do obejrzenia filmów z Konferencji zorganizowanej przez OSSP, która odbyła się w dniu 15 maja 2023 r., a poświęconej właśnie tej tematyce.

 

Doświadczenie

20 lat działalności - ponad 150 szpitali

20 lat działalności na rzecz rozwoju opieki zdrowotnej w Polsce z aktywnym udziałem sektora szpitali prywatnych

Szpitali
+ 0
Podmioty
+ 0

Copyright © 2022 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych. All Rights Reserved.