3 czerwca 2022

Walne Zebranie Delegatów OSSP odbyło się 26 maja w Warszawie

Walne zgromadzenie delegatów OSSP 2022

W czwartek 26 maja 2022r. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, któremu przewodniczył Prezes Andrzej Sokołowski.
Oprócz corocznego sprawozdania z działalności zarządu oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego OSSP za rok 2021, poruszono liczne tematy dotyczące bieżącej działalności stowarzyszenia, wśród nich m.in.

  • zaangażowanie Wice Prezesa Andrzeja Mądrali w prace Komisji Trójstronnej oraz spotkania z decydentami dotyczące m.in. prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
  • zapowiedź kontynuacji prac nad wydaniem kolejnego katalogu Szpitali Prywatnych oraz zeszytu statystycznego, dotyczącego Członków Stowarzyszenia
  • informację na temat organizacji spotkania z okazji 20-lecia OSSP, którego wstępny termin ustalono na 7 października br., a jako miejsce wybrano siedzibę stowarzyszenia, tj. miasto Gdynię – szczegóły wkrótce
  • relację Panów Szymona Borodziuka oraz dr Romana Barylyaka ze zorganizowanej przez OSSP akcji pomocy dla Ukrainy, wyjazdów z miejsca objęte wojną, jak też dostaw sprzętu i materiałów medycznych

Prezes Andrzej Sokołowski, aktywnie uczestniczący w pracach UEHP, zaapelował do wszystkich członków stowarzyszenia o czynny udział w inicjatywach organizowanych przez Stowarzyszenie i UEHP.
W spotkaniu wziął także udział Dyrektor NFZ Pan Arkadiusz Kossowski. Dyskutowano o projekcie ustawy o modernizacji i poprawie efektywności lecznictwa.

Doświadczenie

20 lat działalności - ponad 150 szpitali

20 lat działalności na rzecz rozwoju opieki zdrowotnej w Polsce z aktywnym udziałem sektora szpitali prywatnych

+ 0
Szpitali
+ 0
Podmioty

Copyright © 2022 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych. All Rights Reserved.