10 sierpnia 2022

Porozumienie OSSP z Instytutem Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi

Porozumienie OSSP z Instytutem MP w ŁOdzi

W dniu 10 sierpniu 2022 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Instytutem Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi (IMP) i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szpitali Prywatnych. Ze strony IMP dokument podpisała prof. Jolanta Walusiak-Skorupa – Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, natomiast z ramienia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych dr Andrzej Sokołowski – Prezes Stowarzyszenia.    

Wspólne działania będą prowadzone zgodnie z założeniami projektu „Edukacja w zakresie zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników oraz opracowanie i upowszechnienie instrumentów promujących zdrowie i zachowania prozdrowotne w środowisku pracy” realizowanego w ramach zadania Celu Operacyjnego 5 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanego przez Ministra Zdrowia.

Celem współpracy jest wykorzystanie wiedzy oraz doświadczenia obu Stron na rzecz wsparcia i ochrony zdrowia pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb oraz oczekiwań starzejącej się kadry. Założenie to będzie realizowane poprzez wieloletnią współpracę z zakresu działalności informacyjno-promocyjnej i doradczej (w tym materiały edukacyjne, narzędzia oraz działalność konsultacyjna i szkoleniowa). Obie Strony są przekonane, że wspólnie podjęte działania przyczynią się do zwiększenia motywacji, wiedzy i kompetencji pracodawców i profesjonalistów zajmujących się zdrowiem w miejscu pracy oraz wiedzy samych pracowników w zakresie wzmacniania zdrowia i wydłużania zdolności do wykonywania pracy.

Więcej informacji na temat współpracy oraz prowadzonych działań będzie można znaleźć na stronie projektu www.pracanazdrowie.pl, a także na stronach partnerów – www.imp.lodz.pl oraz https://ossp.pl/.

Szczegóły projektu do wykorzystania w swoim przedsiębiorstwie znajdziecie w załączonym dokumencie – TUTAJ DO POBRANIA

Doświadczenie

20 lat działalności - ponad 150 szpitali

20 lat działalności na rzecz rozwoju opieki zdrowotnej w Polsce z aktywnym udziałem sektora szpitali prywatnych

Szpitali
+ 0
Podmioty
+ 0

Copyright © 2022 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych. All Rights Reserved.