9 czerwca 2022

Pieniądze dla szpitali na poprawę cyberbezpieczeństwa

Nawet 900 tys. zł mogą otrzymać na podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych szpitale posiadające kontrakt z NFZ. Wsparcie finansowe, o którym mowa w zarządzeniu dotyczy podmiotów leczniczych, prowadzących szpital i posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia obowiązującą w 2021 r. oraz 2022 r.

Finansowanie poprawy cyberbezpieczeństwa obejmuje rzeczywiście bardzo szeroki zakres działań. Są to m.in. zakup i wdrożenie systemów teleinformatycznych, w tym urządzeń, oprogramowania i usług zapewniających prewencję, reakcję i detekcję zagrożeń cyberbezpieczeństwa. Może to być także zakup usługi wdrożenia i konfiguracji urządzeń i oprogramowania oraz wsparcia eksperckiego w zakresie cyberbezpieczeństwa, itp.
Trzeba jednak pamiętać, że  warunkiem ubiegania się o dofinansowanie JEST WYKAZANIE PRZEZ SZPITAL faktycznego wzrostu poziomu cyberbezpieczeństwa wskutek wykonania ustalonych działań.

Weryfikacji czy wspomniane zwiększenie nastąpiło dokona NFZ porównując wyniki:

  1. ankiety badającej poziom dojrzałości cyberbezpieczeństwa danego szpitala – wypełnionej i złożonej przez szpital przed przystąpieniem do programu i otrzymaniem dofinansowania
    oraz
  2. audytu bezpieczeństwa, przeprowadzonego w szpitalu już po wdrożeniu zaplanowanych działań przez jednostkę akredytowaną, spełniającą odpowiednie, zapisane w zarządzeniu kryteria

Należy jeszcze dodać, że całość projektu, w tym wdrożenie i sfinansowanie z własnych środków zaplanowanych działań, przeprowadzenie końcowego audytu weryfikacyjnego i złożenie w NFZ kompletu dokumentów musi się odbyć do 16 grudnia tego roku.
Zainteresowane szpitale odsyłamy po szczegóły do zarządzenia nr 68/2022/BBIICD Prezesa NFZ z dnia 20 maja 2022 r.

W nawiązaniu do powyższego tematu członek OSSP firma Koma Nord organizuje w dniu 23 czerwca 2022 roku warsztaty „Bezpieczny szpital – obrona przed cyberatakami. Szczegóły i rejestracja pod poniższym linkiem

Doświadczenie

20 lat działalności - ponad 150 szpitali

20 lat działalności na rzecz rozwoju opieki zdrowotnej w Polsce z aktywnym udziałem sektora szpitali prywatnych

Szpitali
+ 0
Podmioty
+ 0

Copyright © 2022 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych. All Rights Reserved.