9 listopada 2022

Podsumowanie Forum Ochrony Zdrowia w MZ z udziałem OSSP

FOZ podsumowanie 1
FOZ podsumowanie 2

W dniu 9 listopada w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące XIII edycję Forum Ochrony Zdrowia.

W spotkaniu wzięła udział grupa przedstawicieli środowisk medycznych i zarządczych związanych o opieką zdrowotną, w tym członków Zarządu OSSP.

Posiedzenie było kolejną doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz analizy i merytorycznej dyskusji na temat najistotniejszych kwestii związanych z sektorem ochrony zdrowia w Polsce.

W załączeniu zdjęcia ze spotkania i zaproszenia do uczestnictwa dla Prezesa Andrzeja Sokołowskiego.

Doświadczenie

20 lat działalności - ponad 150 szpitali

20 lat działalności na rzecz rozwoju opieki zdrowotnej w Polsce z aktywnym udziałem sektora szpitali prywatnych

Szpitali
+ 0
Podmioty
+ 0

Copyright © 2022 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych. All Rights Reserved.